Veelgestelde vragen – Jij en je gezondheid

Algemeen

Is Jij en je gezondheid gratis?

Jij en je gezondheid is gratis. De gemeente vindt het belangrijk dat alle kinderen de zorg ontvangen die ze nodig hebben. De gemeente betaalt daarom voor Jij en je gezondheid – u hoeft dus zelf niets te betalen. Ook voor het gezondheidsconsult of eventuele verdere ondersteuning van uw kind hoeft u niets te betalen.

Wat is Jij en je gezondheid?

Jij en je gezondheid is een digitaal instrument om de gezondheid van jongeren in het voortgezet onderwijs in kaart te brengen. Het instrument bestaat uit verschillende korte vragenlijsten, de meesten daarvan bewezen door middel van wetenschappelijk onderzoek. Met Jij en je gezondheid kunnen de jeugdarts of -verpleegkundige op de school van uw kind mogelijke problemen bij jongeren op tijd signaleren en passende begeleiding bieden.

Proces van afname

Moet mijn dochter of zoon meedoen?

Vrijwel alle leerlingen doen mee met Jij en je gezondheid, maar meedoen is niet verplicht. Overweegt u om niet mee te doen, of heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de jeugdarts of -verpleegkundige van de school van uw kind.

Indien u niet wilt dat uw zoon of dochter meedoet, dan kunt u dit aangeven voorafgaand aan de vragenlijstafname. Hoe u dit kunt doen staat in de uitnodigingsbrief die u thuisgestuurd krijgt. Tussen de 12 en 16 jaar beslissen ouders en kinderen samen of zij willen meedoen. Vanaf de leeftijd van 16 jaar mag uw zoon of dochter zelf beslissen of hij of zij mee wil doen.

Voor meer informatie over het maken van bezwaar tegen deelname, verwijzen wij u naar de jeugdgezondheidszorg organisatie in uw regio.

 

Wat betekent Jij en je gezondheid voor mijn zoon of dochter?

Uw zoon of dochter vult klassikaal een digitale vragenlijst in over zijn of haar gezondheid. Na het invullen van de vragenlijst kan uw zoon of dochter zijn of haar gezondheidsprofiel inzien met daarbij persoonlijke tips en adviezen. Mede op basis van dit gezondheidsprofiel nodigt de jeugdarts of -verpleegkundige van de school uw zoon of dochter al dan niet uit voor een gezondheidsconsult. Tijdens zo’n consult luistert, ondersteunt en adviseert jeugdarts of -verpleegkundige uw zoon of dochter bij problemen en vragen.

Wat is een gezondheidsprofiel?

Op basis van de antwoorden op de vragenlijst wordt per onderwerp (bijvoorbeeld alcohol) de uitslag voor uw zoon of dochter berekend: ‘het gaat goed’, ‘het kan beter’ of ‘het gaat niet goed’. Alle uitslagen bij elkaar noemen we een gezondheidsprofiel.

Wordt mijn zoon of dochter doorverwezen naar zorg op basis van de antwoorden?

Op basis van de uitkomsten van de vragenlijst krijgt uw zoon of dochter al dan niet een uitnodiging voor een consult bij de jeugdarts of -verpleegkundige. Doorverwijzen naar een preventieprogramma of zorg gebeurt alleen indien nodig, altijd vanuit een persoonlijk consult en nooit zonder betrokkenheid van ouders.

Privacy

Wanneer mijn zoon of dochter het ‘verkeerde’ antwoord geeft komt dit dan in een dossier terecht?

De antwoorden op de vragen in de vragenlijst worden niet in het gezondheidsdossier van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) opgeslagen. Een ‘verkeerd’ antwoord geven heeft dan ook geen gevolgen.

Wat gebeurt er met de gegevens van mijn zoon of dochter?

De uitkomsten van de digitale vragenlijst worden opgeslagen in het beveiligde systeem van Jij en je gezondheid. Leerlingen kunnen via hun inlogcode de tips en adviezen tot het eind van het schooljaar inzien. De jeugdarts en –verpleegkundige kunnen via hun account de antwoorden inzien. Na afronding van het gezondheidsonderzoek worden de gegevens uit Jij en je gezondheid verwijderd en gebruikt voor advisering richting de gemeente en wetenschappelijk onderzoek. Gegevens die gebruikt worden voor advisering en/of wetenschappelijk onderzoek zijn gecodeerd, zodat onderzoekers niet weten om welke leerlingen het gaat.

De GGD volgt de richtlijnen zoals vastgelegd in de gedragscode gezondheidsonderzoek. Zowel ouders (tot 16 jaar) als leerlingen zelf (vanaf 12 jaar) kunnen bezwaar maken tegen het gebruik van de ingevulde vragenlijst voor wetenschappelijk onderzoek.

Welke professionals kunnen de gegevens van mijn zoon of dochter inzien?

Alleen de jeugdarts en -verpleegkundige kunnen de gegevens van uw zoon of dochter in Jij en je gezondheid inzien. De school heeft geen toegang tot de gegevens van uw zoon of dochter.

Worden er ook gegevens opgeslagen in het gezondheidsdossier van jeugdgezondheidszorg?

De uitslag op basis van de vragenlijst en het gezondheidsconsult wordt overgenomen in het digitale dossier van jeugdgezondheidszorg (JGZ). De antwoorden op de vragen zelf worden niet in het gezondheidsdossier opgeslagen. Het gezondheidsdossier kent een wettelijke bewaarplicht van 15 jaar na het 18e levensjaar. Na die periode wordt het gezondheidsdossier vernietigd.

Worden gegevens van mijn zoon of dochter gedeeld met anderen?

Alleen met toestemming van de ouder en het kind worden gegevens gedeeld met anderen (zoals de school, de huisarts of het ziekenhuis). Bij kinderen jonger dan 12 jaar dienen de ouders toestemming te geven. Bij kinderen tussen de 12 en 16 jaar dienen zowel de ouders als het kind toestemming te geven. Jongeren vanaf 16 jaar dienen zelf toestemming te geven. Voor meer informatie: http://www.jadokterneedokter.nl/

Zijn de gegevens in Jij en je gezondheid goed beveiligd?

De gegevens van Jij en je gezondheid zijn goed beveiligd. Om het beveiligingsniveau zo hoog mogelijk te houden, voert de GGD Amsterdam (als bewerker van de gegevens) jaarlijks een risico analyse uit naar de opslag en verwerking van de persoonsgegevens in Jij en je gezondheid. Ook doen ze jaarlijks een penetratietest.

Betrokkenheid ouders

Kan ik de antwoorden van mijn zoon of dochter inzien?

Ouders en kinderen hebben tot het 12e jaar van hun kind recht op inzage van de gegevens in Jij en je gezondheid. Daarna hebben zij toestemming van hun kind nodig. In het belang van het kind mag de jeugdarts of -verpleegkundige inzage weigeren.

Voor meer informatie over inzien van gegevens, verwijzen wij u naar de jeugdgezondheidszorg organisatie in uw regio.

Kan ik de gegevens van mijn zoon of dochter laten verwijderen?

Ouders en kinderen hebben tot het 12e jaar van hun kind recht op het geven van de opdracht tot verwijdering van de gegevens in Jij en je gezondheid. Daarna hebben zij toestemming van hun kind nodig. In het belang van het kind mag de jeugdarts of -verpleegkundige verwijdering weigeren.

Voor meer informatie over het verwijderen van gegevens, verwijzen wij u naar de jeugdgezondheidszorg organisatie in uw regio.

Worden ouders geïnformeerd als er zorgen zijn over hun zoon of dochter?

Uitgangspunt is dat ouders zo veel mogelijk worden geïnformeerd. Als uw zoon of dochter jonger is dan 12 jaar dan wordt u bij zorgen of problemen altijd geïnformeerd. De jeugdarts of -verpleegkundige neemt dan contact met u op. Bij kinderen vanaf 12 jaar gebeurt dit in overleg met uw zoon of dochter.

haha