Jij en je gezondheid – Jij en je gezondheid

Om te zorgen dat kinderen op tijd passende zorg krijgen is het gewenst om regelmatig de gezondheid van leerlingen in kaart te brengen. Jij en je gezondheid is een werkwijze waarmee leerlingen vanaf 12 jaar met risicogedragingen en (verhoogde kans op) sociaal-emotionele en sociaalmedische problemen actief worden opgespoord, ondersteund en zo nodig toegeleid naar veelbelovende en effectieve (preventie)programma’s. Jij en je gezondheid maakt hierbij gebruik van relatief korte, eenvoudige en betrouwbare online vragenlijsten die door de leerling worden ingevuld. Jij en je gezondheid is ook de eerste stap voor gericht nader (diagnostisch) onderzoek door de jeugdarts of psycholoog op school

haha