Leerlingenvragenlijst – Jij en je gezondheid

Als onderdeel van het gezondheidsonderzoek vullen leerlingen klassikaal een digitale vragenlijst in over hun gezondheid, leefstijl, relaties en gevoelens. De vragenlijst laat zien hoe het met de jongere gaat op school, thuis en in de vrije tijd. Alleen de jeugdarts en jeugdverpleegkundige die zorg dragen voor de jongere kunnen de antwoorden inzien. De vragenlijst geeft een breed beeld over de gezondheid en het functioneren. Zowel sterke kanten als minder sterke kanten komen naar voren. Het gezondheidsprofiel kan aanleiding zijn om een jongere uit te nodigen voor een gezondheidsconsult. Jongeren kunnen in de vragenlijst ook zelf aangeven een gezondheidsconsult te willen.

Klik hier voor de vragenlijsten.

haha