Positieve gezondheid – Jij en je gezondheid

Jij en je gezondheid sluit aan bij het concept positieve gezondheid. Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven. In deze visie is gezondheid niet langer strikt het domein van zorgprofessionals, maar van ons allemaal. Mentale en sociale gezondheid is daarbij minstens zo belangrijk als fysieke gezondheid. Bovendien wordt zowel aandacht besteed aan de gezondheid als aan het functioneren.

Belangrijke uitgangspunten die terugkomen in Jij en je gezondheid zijn het versterken van de eigen verantwoordelijkheid en het betrekken van de omgeving bij het bevorderen van gezondheid.

haha