Schoolgezondheidsprofiel – Jij en je gezondheid

Het schoolgezondheidsprofiel is gebaseerd op de vragenlijsten die de leerlingen hebben ingevuld en is direct na de laatste vragenlijstafname voor de school beschikbaar. Het schoolprofiel geeft een goed beeld van de gezondheidssituatie van de leerlingen op school. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere angst, depressie, alcoholgebruik, roken, drugsgebruik, gamegedrag, pesten en veilige en vrijwillige seks. In het schoolgezondheidsprofiel staat ook aangegeven hoe de school het doet ten op zichte van andere scholen in de regio. Op basis van het schoolgezondheidsprofiel kan de school verantwoorde keuzes maken om een gezonde school te worden.

De school kan een gesprek aanvragen met de GGD om het schoolprofiel te bespreken. In dit adviesgesprek wordt gezamenlijk bekeken of de school het schoolprofiel herkent, welke aandachtspunten er voor de school zijn en wat de school kan doen om de gezondheid en de leefstijl van de leerlingen te bevorderen.

Klik hier voor een voorbeeld van een schoolgezondheidsprofiel.

haha