Zorgadviesteam – Jij en je gezondheid

Met Jij en je gezondheid wordt de begeleiding en verwijzing vanuit het zorgadviesteam versterkt. Door Jij en je gezondheid ontstaat een goed beeld van de sterke en de zwakke kanten van elke leerling. Dit maakt passende begeleiding en gerichte verwijzing naar extra zorg mogelijk. Het zorgadviesteam kan hierbij gebruik maken van de Jeugdpreventiewijzer (preventief zorgaanbod) en de Ik zoek jeugdhulp (curatief zorgaanbod).

haha