Nieuws

Voortgang doorontwikkeling JEJG PO

20-03-2017

De doorontwikkeling van Jij en je gezondheid voor het primair onderwijs is in volle gang. Vanaf september 2017 zal in Amsterdam een prepilot plaatsvinden. In deze fase zal onder andere worden gekeken naar de wijze van uitnodigen, het planproces, de werking van de applicatie en de respons. Doel van de prepilot is om eventuele ‘kinderziektes’ te signaleren en eruit te halen. Vanaf januari 2018 zal een grote pilot plaatsvinden waaraan ook andere GGD-en/CJG’s deelnemen. Rondom deze pilot vindt een uitgebreide proces- en effectevaluatie plaats. Heeft u vragen hierover? Voor meer informatie kunt u contact opnemen via jijenjegezondheid@ggd.amtserdam.nl.