Toegankelijkheidsverklaring

De website van Jij en Je Gezondheid voldoet sinds 1 januari 2023 aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 07-12-2021 en aangepast per januari 2023.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website info.jijenjegezondheid.nl

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen
Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
Toegankelijkheidsonderzoek: De toegankelijkheid van de website info.jijenjegezondheid.nl is onderzocht:

Status toegankelijkheidslabel van Jij en Je Gezondheid. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@jijenjegezondheid.nl.