Contact

Jij en Je Gezondheid is een instrument dat door meerdere jeugdgezondheidszorg organisaties in Nederland wordt gebruikt. Voor specifieke vragen over  het gezondheidsonderzoek of voor het maken van bezwaar, verwijzen wij u daarom naar de jeugdgezondheidszorg organisatie van uw regio.

Indien u algemene vragen heeft over de inhoud of het gebruik van Jij en je Gezondheid, kunt u contact opnemen met de GGD Amsterdam als ontwikkelaar van het instrument via info@jijenjegezondheid.nl of 020-5555495.