Voortgezet onderwijs

Deelnemende regio’s

Op dit moment maken acht JGZ organisaties gebruik van Jij en Je Gezondheid bij de gezondheidsonderzoeken in het voortgezet onderwijs (VO).

Jij en Je Gezondheid is per 2019 ook beschikbaar voor het primair onderwijs (PO). Van bovenstaande regio’s gebruikt de GGD Amsterdam het instrument ook voor de gezondheidsonderzoeken in het PO. De GGD Drenthe is voornemens in 2020 Jij en Je Gezondheid ook uit te gaan breiden naar het PO.