Voortgezet onderwijs

Data voor beleidsonderzoek

JGZ organisaties kunnen de gegevens uit Jij en Je Gezondheid gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek en beleidsadvisering in hun regio. Deze gegevens zijn niet terug te voeren tot personen. Het is dus niet bekend welke gegevens bij welke persoon horen.

In het voortgezet onderwijs zijn er acht JGZ organisaties aangesloten bij Jij en Je Gezondheid. Deze regio’s bekijken op dit moment hoe de data samen te voegen tot waardevolle informatie over de gezondheid en leefstijl van jongeren in Nederland.