Voortgezet onderwijs

Documenten

vragenlijsten

De vragenlijst voor leerlingen bestaat uit verschillende onderwerpen.  Voor ieder onderwerp wordt gebruik gemaakt van een korte, gevalideerde vragenlijst. Hieronder zijn alle lijsten weergegeven – tussen haakjes de wetenschappelijke naam van de vragenlijst. Onderwerpen zijn gegroepeerd naar thema’s.

Let op! De onderwerpen die worden uitgevraagd kunnen per school en per regio verschillen. Neem contact op met uw jeugdgezondheidszorg-organisatie om na te vragen welke van onderstaande onderwerpen er precies aan staan.

Algemene gezondheid
Slapen
Welbevinden
Sociale veiligheid
Leren
Relaties en seksualiteit
Genotmiddelen
Mediawijsheid
Voeding, bewegen en sport

Andere documenten

Op te vragen documenten

De volgende documenten zijn op te vragen via info@jijenjegezondheid.nl

  • Voorbeeld schoolgezondheidsprofiel
  • Overzicht onderwerpen JEJG en NJI erkende interventies
  • Gebruikerstevredenheidsonderzoeken