Voortgezet onderwijs

Leerlingvragenlijst

Leerlingen vullen de digitale vragenlijst van Jij en Je Gezondheid klassikaal in. De vragen gaan over gezondheid, relaties en gevoelens. Lees hier meer over de onderwerpen en vragen in de vragenlijst.

Deze afbeelding laat de vragenlijst zien.

Als ze klaar zijn met de vragenlijst, krijgen ze meteen de uitslag met tips en links naar handige websites. Alleen de jeugdarts en de jeugdverpleegkundige op school zien de antwoorden.

In de vragenlijst kunnen leerlingen aangeven of ze een gesprek met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige willen. Ook kan de jeugdarts of jeugdverpleegkundige zelf aanleiding zien de leerling uit te nodigen voor een gesprek. Op sommige scholen nodigt de jeugdarts- of jeugdverpleegkundige alle leerlingen uit.

In het gesprek denkt de jeugdarts of jeugdverpleegkundige met de leerling mee, geeft advies en biedt ondersteuning als dat nodig is. Alles wat ze bespreken is vertrouwelijk. Indien nodig neemt de jeugdarts of jeugdverpleegkundige contact op met de ouders. Bij jongeren vanaf 12 jaar gebeurt dit altijd in overleg met de jongere.