Landelijk Professioneel Kader

Het Landelijk Professioneel Kader (LPK) ondersteunt JGZ-organisaties bij een meer flexibele uitvoering van het basispakket JGZ. Het werken volgens het LPK past bij een JGZ-organisatie die nog beter zorg op maat wil leveren. De behoeften van kinderen, jongeren en ouders vormen het uitgangspunt. Alle contacten worden aan elke jeugdige aangeboden. JGZ-professionals stemmen samen met ouders en/of jeugdigen de ondersteuningsbehoefte, vorm en frequentie af.

Het instrument en de werkwijze van Jij en Je Gezondheid dragen bij aan het leveren van zorg op maat:
• Goede doelgroepselectie door gebruik van valide vragenlijsten.
• Ouders en leerlingen kunnen zelf aan de slag met uitslag en tips.
• In te zetten bij verschillende leeftijden.