Landelijk Professioneel Kader

Het Landelijk Professioneel Kader (LPK) ondersteunt JGZ-organisaties bij een meer flexibele uitvoering van het basispakket JGZ. In het LPK staat beschreven hoeveel contactmomenten minimaal per leeftijdsgroep aangeboden moeten worden. De inspectie definieert een contactmoment als een twee-zijdig contact, waarbij het van belang is dat beide partijen vragen kunnen stellen en antwoorden krijgen en de informatie van dat contactmoment in het individuele dossier van het kind wordt opgenomen. Het aanbieden van een éénzijdig digitaal contact beoordeelt de inspectie als onvoldoende.
Het LPK is flexibeler dan de oude richtlijn contactmomenten en past bij een moderne manier van aanbieden van JGZ aan de huidige groep ouders en jongeren. JGZ-professionals stemmen samen met ouders en/of jongeren de ondersteuningsbehoefte, vorm en frequentie af.

Het instrument en de werkwijze van Jij en Je Gezondheid ondersteunt JGZ bij werken volgens het LPK:
• Betrouwbaar beeld over de fysieke, mentale en sociale gezondheid.
• Ouders en leerlingen kunnen zelf aan de slag met uitslag en tips.
• In te zetten bij verschillende leeftijden.