Landelijk Professioneel Kader

Het Landelijk Professioneel Kader (LPK) is bedoeld voor professionals werkzaam in de jeugdgezondheidszorg (JGZ). Het LPK steunt en stimuleert in (het optimaal aansluiten en) het bieden van passende zorg op maat. Voor organisaties is het LPK een leidraad over de omvang van het minimale aanbod. Op welke manier de JGZ de jeugdige in zijn context het beste kan helpen bepaalt het soort contact. De bedoeling van een contact is 2-zijdig contact om interactie aan te gaan en samen te beslissen.

Jij en Je Gezondheid (JEJG) ondersteunt het werken volgens het LPK:
• JEJG voorziet in werken op basis van evidence based practice (EBP).  Dat wil zeggen een aanbod op basis van wetenschappelijke kennis, professionele expertise én de ervaringen van de jeugdige en de ouders zelf.
• JEJG geeft zowel inzicht op individueel niveau als op groepsniveau. Zo kan JGZ gericht adviseren op het gebied van selectieve, geïndiceerde als universele preventie.
• JEJG voorziet in de (maatschappelijke) opdracht van de JGZ. De JGZ-richtlijnen en handreikingen zijn zoveel mogelijk verwerkt in de digitale vragenlijst.