Primair onderwijs

Primair onderwijs

Het doel van de JGZ is bijdragen aan een gezonde en veilige opgroeisituatie van jeugdigen, als individu en als groep. Jij en Je Gezondheid in het primair onderwijs (PO) is een werkwijze waarmee kinderen met risicogedragingen en (verhoogde kans op) sociaal-emotionele en sociaalmedische problemen actief worden opgespoord, ondersteund en zo nodig toegeleid naar veelbelovende en effectieve (preventie)programma’s. Jij en Je Gezondheid maakt hierbij gebruik van relatief korte, eenvoudige en betrouwbare vragenlijsten die ouders digitaal invullen.