Primair onderwijs

Primair onderwijs

Het doel van de JGZ is bijdragen aan een gezonde en veilige opgroeisituatie van jeugdigen, als individu en als groep. Jij en Je Gezondheid in het primair onderwijs (PO) is een werkwijze waarmee de JGZ kinderen met risicogedrag en (verhoogde kans op) sociaal-emotionele en sociaalmedische problemen actief opspoort, ondersteunt en zo nodig verwijst naar effectieve (preventie)programma’s. Jij en Je Gezondheid maakt hierbij gebruik van korte, eenvoudige en betrouwbare vragenlijsten die ouders digitaal invullen.