Primair onderwijs

JGZ medewerkersmodule

De jeugdarts en jeugdverpleegkundige van de school bekijken de antwoorden in de JGZ medewerkersmodule. Ze zien in één oogopslag welke kinderen aandacht verdienen. Ze bekijken de uitslagen ook per kind. De jeugdarts of jeugdverpleegkundige kan het kind en de ouder(s) uitnodigen voor een gesprek.