Voortgezet onderwijs

Voortgezet onderwijs

Het doel van de JGZ is bijdragen aan een gezonde en veilige opgroeisituatie van jeugdigen, als individu en als groep. Jij en Je Gezondheid in het voortgezet onderwijs (VO) is een werkwijze waarmee jongeren met risicogedragingen en (verhoogde kans op) sociaal-emotionele en sociaalmedische problemen actief worden opgespoord, ondersteund en zo nodig toegeleid naar veelbelovende en effectieve (preventie)programma’s. Jij en Je Gezondheid maakt hierbij gebruik van relatief korte, eenvoudige en betrouwbare vragenlijsten die jongeren digitaal invullen.