Voortgezet onderwijs

Uitslag en tips

Als de leerlingen klaar zijn met invullen van de vragenlijst, krijgen ze meteen de uitslag. Ze zien wat goed gaat en wat beter kan. Per onderwerp krijgen ze praktische tips, adviezen en links naar betrouwbare websites. Ook worden ze naar de website van www.jouwggd.nl doorverwezen om anoniem te chatten of te mailen met JGZ professionals.

Deze afbeelding laat de uitslag en tips zien.

De tips en adviezen zijn positief geformuleerd, spreken leerlingen aan op hun eigen verantwoordelijkheid en geven aanknopingspunten om zelf mee aan de slag te gaan. De leerlingen kunnen de uitslag met tips en adviezen doorsturen naar hun privé-emailadres of op een later moment opnieuw inloggen via de website.

De uitslag kan aanleiding zijn om een jongere uit te nodigen voor een gesprek met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Jongeren kunnen in de vragenlijst ook zelf aangeven een gezondheidsconsult te willen. De JGZ nodigt op sommige scholen alle leerlingen uit voor een gesprek.