Op tijd de juiste zorg!

Alle jeugdigen in Nederland hebben tot hun 18e verjaardag recht op jeugdgezondheidszorg (JGZ). Het doel van de JGZ is bijdragen aan een gezonde en veilige opgroeisituatie van jeugdigen, als individu en als groep. Daarom is het van belang om regelmatig de gezondheid van jeugdigen in kaart te brengen.

Jij en Je Gezondheid is een digitale vragenlijst die de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) gebruikt bij de gezondheidsonderzoeken. JGZ gebruikt in het primair onderwijs een vragenlijst voor ouders. In het voortgezet onderwijs gebruikt JGZ een vragenlijst voor jongeren zelf. De vragenlijst bestaat uit korte, betrouwbare en valide vragen.

JGZ voert de onderzoeken uit als onderdeel van het basispakket van wettelijke taken (zie Landelijk Professioneel Kader 2022).

Inloggen

Wil je de vragenlijst van Jij en Je Gezondheid invullen? Klik dan hieronder om in te loggen.
Inloggen

Primair onderwijs

JGZ organisaties kunnen vanaf 2019 gebruik maken van Jij en Je Gezondheid bij de gezondheidsonderzoeken in het primair onderwijs.
Meer primair onderwijs

Voortgezet onderwijs

JGZ organisaties kunnen vanaf 2015 gebruik maken van Jij en Je Gezondheid bij de gezondheidsonderzoeken in het voortgezet onderwijs.
Meer voortgezet onderwijs

Nieuws

Vragenlijst voor Praktisch onderwijs beschikbaar

23-11-2022
Per schooljaar 2022-2023 is er ook een vragenlijst specifiek voor het VMBO en het Praktijkonderwijs beschikbaar.

Update Landelijk Professioneel Kader (LPK)

05-09-2022
Het Landelijk Professioneel Kader (LPK) is geüpdate. JIj en Je Gezondheid ondersteunt het werken volgens het LPK.

Belang van systematisch screenen voor preventie psychosociale problemen jongeren

23-02-2021
In een recent overzichtsartikel in het Tijdschrift voor Psychiatrie pleiten auteurs voor systematische en zeer proactieve vroegsignalering van psychosociale problemen door de JGZ.