Op tijd de juiste zorg!

Alle jeugdigen in Nederland hebben tot hun 18e verjaardag recht op jeugdgezondheidszorg (JGZ). Het doel van de JGZ is bijdragen aan een gezonde en veilige opgroeisituatie van jeugdigen, als individu en als groep. Daarom is het gewenst om regelmatig de gezondheid van kinderen in kaart te brengen.

Jij en Je Gezondheid is een digitale vragenlijst die de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) gebruikt bij de gezondheidsonderzoeken binnen het primair onderwijs (vragenlijst voor ouders) en het voortgezet onderwijs (vragenlijst voor leerlingen). De vragenlijst bestaat uit korte, betrouwbare en valide screeningsinstrumenten.

De gezondheidsonderzoeken vallen binnen het JGZ basispakket van wettelijke taken (zie Landelijk Professioneel Kader 2015).

Inloggen

Wil je de vragenlijst van Jij en je Gezondheid invullen? Klik dan hieronder om in te loggen.
Inloggen

Voortgezet onderwijs

JGZ organisaties gebruiken Jij en Je Gezondheid al een paar jaar bij de gezondheidsonderzoeken in het voortgezet onderwijs.
Meer voortgezet onderwijs

Primair onderwijs

Sinds dit jaar is Jij en Je Gezondheid ook beschikbaar voor de gezondheidsonderzoeken van JGZ in het primair onderwijs.
Meer primair onderwijs

Nieuws

Uitkomsten pilot primair onderwijs beschikbaar

18-04-2019
Zowel de doelgroep (ouders) als de gebruikers (JGZ-professionals) zijn positief over JEJG binnen het PO.

1 op 4 jongeren in Flevoland ervaart slaapproblemen

11-04-2019
Dat is één van de uitkomsten van het onderzoek van GGD Flevoland heeft uitgevoerd op basis van data uit 'Jij en Je Gezondheid'.

Trimbos Instituut lanceert website over zelfbeschadiging

11-03-2019
De website Sameninmijnschoenen.nl richt zich op jongeren die zichzelf beschadigen, naasten en professionals.