Op tijd de juiste zorg!

Alle jeugdigen in Nederland hebben tot hun 18e verjaardag recht op jeugdgezondheidszorg (JGZ). Het doel van de JGZ is bijdragen aan een gezonde en veilige opgroeisituatie van jeugdigen, als individu en als groep. Daarom is het van belang om regelmatig de gezondheid van kinderen in kaart te brengen.

Jij en Je Gezondheid is een digitale vragenlijst die de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) gebruikt bij de gezondheidsonderzoeken. JGZ gebruikt in het primair onderwijs een vragenlijst voor ouders. In het voortgezet onderwijs gebruikt JGZ een vragenlijst voor jongeren zelf. De vragenlijst bestaat uit korte, betrouwbare en valide vragen.

JGZ voert de onderzoeken uit als onderdeel van het basispakket van wettelijke taken (zie Landelijk Professioneel Kader 2015).

Inloggen

Wil je de vragenlijst van Jij en Je Gezondheid invullen? Klik dan hieronder om in te loggen.
Inloggen

Primair onderwijs

Sinds dit jaar is Jij en Je Gezondheid ook beschikbaar voor de gezondheidsonderzoeken van JGZ in het primair onderwijs.
Meer primair onderwijs

Voortgezet onderwijs

JGZ organisaties gebruiken Jij en Je Gezondheid al een paar jaar bij de gezondheidsonderzoeken in het voortgezet onderwijs.
Meer voortgezet onderwijs

Nieuws

Onderwerp Sociale Media toegevoegd aan JEJG VO

13-08-2019
De onderliggende vragenlijst is de Social Media Disorder Scale (SMDS – Van den Eijnden et al. 2016), die screent op problematisch gebruik van sociale media.

Uitkomsten pilot primair onderwijs beschikbaar

18-04-2019
Zowel de doelgroep (ouders) als de gebruikers (JGZ-professionals) zijn positief over JEJG binnen het PO.

1 op 4 jongeren in Flevoland ervaart slaapproblemen

11-04-2019
Dat is één van de uitkomsten van het onderzoek dat GGD Flevoland heeft uitgevoerd op basis van data uit 'Jij en Je Gezondheid'.