Op tijd de juiste zorg!

Alle jeugdigen in Nederland hebben tot hun 18e verjaardag recht op jeugdgezondheidszorg (JGZ). Het doel van de JGZ is bijdragen aan een gezonde en veilige opgroeisituatie van jeugdigen, als individu en als groep. Daarom is het van belang om regelmatig de gezondheid van jeugdigen in kaart te brengen.

Jij en Je Gezondheid is een digitale vragenlijst die de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) gebruikt bij de gezondheidsonderzoeken. JGZ gebruikt in het primair onderwijs een vragenlijst voor ouders. In het voortgezet onderwijs gebruikt JGZ een vragenlijst voor jongeren zelf. De vragenlijst bestaat uit korte, betrouwbare en valide vragen.

JGZ voert de onderzoeken uit als onderdeel van het basispakket van wettelijke taken (zie Landelijk Professioneel Kader 2022).

Nieuws

VO vragenlijst ook in Engels beschikbaar

09-01-2023
Per 2023 heeft JEJG in het VO ook een Engelse versie van de vragenlijst in haar aanbod.

Integratie Jij en Je Gezondheid en Topicus’ KD+

29-11-2022
Toen we ‘tegenover’ elkaar stonden in een leverancierspitch om de gezondheidsonderzoeken van GGD Drenthe te mogen faciliteren, werd al snel duidelijk: we zouden onze krachten moeten bundelen!

Vragenlijst voor Praktisch onderwijs beschikbaar

23-11-2022
Per schooljaar 2022-2023 is er ook een vragenlijst specifiek voor het VMBO en het Praktijkonderwijs beschikbaar.