Op tijd de juiste zorg!

Alle jeugdigen in Nederland hebben tot hun 18e verjaardag recht op jeugdgezondheidszorg (JGZ). Het doel van de JGZ is bijdragen aan een gezonde en veilige opgroeisituatie van jeugdigen, als individu en als groep. Daarom is het van belang om regelmatig de gezondheid van jeugdigen in kaart te brengen.

Jij en Je Gezondheid is een digitale vragenlijst die de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) gebruikt bij de gezondheidsonderzoeken. JGZ gebruikt in het primair onderwijs een vragenlijst voor ouders. In het voortgezet onderwijs gebruikt JGZ een vragenlijst voor jongeren zelf. De vragenlijst bestaat uit korte, betrouwbare en valide vragen.

JGZ voert de onderzoeken uit als onderdeel van het basispakket van wettelijke taken (zie Landelijk Professioneel Kader 2022).

Inloggen

Wil je de vragenlijst van Jij en Je Gezondheid invullen? Klik dan hieronder om in te loggen.
Inloggen

Primair onderwijs

JGZ organisaties kunnen vanaf 2019 gebruik maken van Jij en Je Gezondheid bij de gezondheidsonderzoeken in het primair onderwijs.
Meer primair onderwijs

Voortgezet onderwijs

JGZ organisaties kunnen vanaf 2015 gebruik maken van Jij en Je Gezondheid bij de gezondheidsonderzoeken in het voortgezet onderwijs.
Meer voortgezet onderwijs

Nieuws

Is er een verband tussen fysieke activiteit en beeldschermtijd en slaapproblemen bij kinderen op het basisonderwijs in Amsterdam?

08-04-2024
De data van Jij en Je Gezondheid zijn gebruikt voor een onderzoek naar de samenhang tussen fysieke activiteit en beeldschermtijd en slaapproblemen bij 5- en 10-jarige kinderen woonachtig in Amsterdam. Hierbij is specifiek gekeken naar de vragenlijsten die zijn ingevuld gedurende de COVID-19 periode.

Eenzaamheid lijkt geen rol te spelen in relatie tussen compulsief online gedrag en depressieklachten

17-02-2024
Bestaat er een directe samenhang tussen veel online zijn en het ontwikkelen van depressieve gevoelens? Of bestaat deze samenhang alleen bij jongeren die eenzaam zijn? De Universiteit van Amsterdam heeft onderzoek gedaan naar de rol van eenzaamheid in de relatie tussen compulsief online gedrag en depressieklachten.

Een sterk verband tussen stress, zorgen of spanningen in het gezin en de sociaal-emotionele gezondheid van kinderen

22-11-2023
Kinderen in gezinnen met stress hebben bijna drie keer vaker een verhoogd risico op sociaal-emotionele problemen dan kinderen in gezinnen zonder stress.