Op tijd de juiste zorg!

Alle jeugdigen in Nederland hebben tot hun 18e verjaardag recht op jeugdgezondheidszorg (JGZ). Het doel van de JGZ is bijdragen aan een gezonde en veilige opgroeisituatie van jeugdigen, als individu en als groep. Daarom is het van belang om regelmatig de gezondheid van jeugdigen in kaart te brengen.

Jij en Je Gezondheid is een digitale vragenlijst die de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) gebruikt bij de gezondheidsonderzoeken. JGZ gebruikt in het primair onderwijs een vragenlijst voor ouders. In het voortgezet onderwijs gebruikt JGZ een vragenlijst voor jongeren zelf. De vragenlijst bestaat uit korte, betrouwbare en valide vragen.

JGZ voert de onderzoeken uit als onderdeel van het basispakket van wettelijke taken (zie Landelijk Professioneel Kader 2015).

Inloggen

Wil je de vragenlijst van Jij en Je Gezondheid invullen? Klik dan hieronder om in te loggen.
Inloggen

Primair onderwijs

Sinds dit jaar is Jij en Je Gezondheid ook beschikbaar voor de gezondheidsonderzoeken van JGZ in het primair onderwijs.
Meer primair onderwijs

Voortgezet onderwijs

JGZ organisaties gebruiken Jij en Je Gezondheid al een paar jaar bij de gezondheidsonderzoeken in het voortgezet onderwijs.
Meer voortgezet onderwijs

Nieuws

Belang van systematisch screenen voor preventie psychosociale problemen jongeren

23-02-2021
In een recent overzichtsartikel in het Tijdschrift voor Psychiatrie pleiten auteurs voor systematische en zeer proactieve vroegsignalering van psychosociale problemen door de JGZ.

Nieuw! Jaarverslag 2019-2020

02-11-2020
Nieuwsgierig wat er afgelopen schooljaar is gebeurd bij JEJG? Wat is er veranderd in de applicatie? Wat is de invloed van het corona virus op JEJG? Bekijk dan ons jaarverslag!

Vragenlijst herkent angst en depressie bij kinderen goed

10-09-2020
Hoe weet je of een kind last heeft van angst of een depressie? Maak gebruik van de vragenlijst RCADS. Dit is een vragenlijst die kinderen op school invullen. Uit onderzoek blijkt dat de lijst goed werkt in het herkennen van angst en depressie bij kinderen.