Jij en je gezondheid – Op tijd de juiste zorg!

Doel van Jij en je gezondheid is dat jongeren op tijd de juiste zorg ontvangen. Daarbij wordt aangesloten bij het concept positieve gezondheid.

Bij de inzet van Jij en je gezondheid vullen leerlingen voorafgaande aan het contactmoment met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige een digitale vragenlijst in bestaande uit valide en betrouwbare screeningslijsten. Na het invullen van de vragenlijst ontvangen zij op basis van hun antwoorden direct een gezondheidsprofiel met adviezen over hun gezondheid en leefsituatie. Dit plaatst de jongeren in de eigen kracht, geeft hen de mogelijkheid om ook autonoom aan de slag te gaan en draagt bij aan partnerschap tussen jongeren en JGZ professionals.

De jeugdarts of jeugdverpleegkundige bekijkt eveneens de uitslagen van de vragenlijst en ziet door het stoplichtsysteem (rood-oranje-groen) in één oogopslag wat de sterke kanten zijn van de jongere en waar eventueel ondersteuning gewenst is. Indien nodig wordt de jongere uitgenodigd voor een gezondheidsconsult. Als er nog vragen zijn over de aard of de ernst van problemen kan de jeugdarts of jeugdverpleegkundige digitale instrumenten inzetten voor nader onderzoek. Dit nader onderzoek kan bestaan uit een extra vragenlijst of een klinisch interview en zorgt ervoor dat de juiste jongeren bij de juiste zorg terecht komen. Indien nodig kan een jongere worden besproken in het zorgadviesteam. De digitale zorgwijzers helpen bij het zoeken naar passende programma’s.

Naast de individuele profielen, levert Jij en je gezondheid schoolgezondheidsprofielen op basis van geanonimiseerde groepsgegevens. Dit biedt scholen richting bij een planmatige gezondheidsbevordering met als doel gezonde leerlingen in een fysiek, sociaal en emotioneel gezond schoolklimaat.

Vragen? Neem contact op!

haha