Op tijd de juiste zorg!

Alle jeugdigen in Nederland hebben tot hun 18e verjaardag recht op jeugdgezondheidszorg (JGZ). Het doel van de JGZ is bijdragen aan een gezonde en veilige opgroeisituatie van jeugdigen, als individu en als groep. Daarom is het van belang om regelmatig de gezondheid van kinderen in kaart te brengen.

Jij en Je Gezondheid is een digitale vragenlijst die de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) gebruikt bij de gezondheidsonderzoeken. JGZ gebruikt in het primair onderwijs een vragenlijst voor ouders. In het voortgezet onderwijs gebruikt JGZ een vragenlijst voor jongeren zelf. De vragenlijst bestaat uit korte, betrouwbare en valide vragen.

JGZ voert de onderzoeken uit als onderdeel van het basispakket van wettelijke taken (zie Landelijk Professioneel Kader 2015).

Inloggen

Wil je de vragenlijst van Jij en Je Gezondheid invullen? Klik dan hieronder om in te loggen.
Inloggen

Primair onderwijs

Sinds dit jaar is Jij en Je Gezondheid ook beschikbaar voor de gezondheidsonderzoeken van JGZ in het primair onderwijs.
Meer primair onderwijs

Voortgezet onderwijs

JGZ organisaties gebruiken Jij en Je Gezondheid al een paar jaar bij de gezondheidsonderzoeken in het voortgezet onderwijs.
Meer voortgezet onderwijs

Nieuws

Trimbos bureaukaart gespreksvaardigheden JGZ

02-03-2020
Het Trimbos en TNO hebben een handige 'bureaukaart' met JGZ gespreksvaardigheden ontwikkeld. Op het A4 staan vier aandachtsgebieden voor gespreksvoering beknopt omgeschreven.

Landelijke ketenaanpak eetstoornissen

19-11-2019
Minister Hugo de Jonge van VWS start in 2020 twee proeven met regionale expertisecentra voor de behandeling van eetstoornissen. Hij wil een structurele verbetering van de zorgketen voor kinderen en jongeren met eetstoornissen, in het bijzonder voor patiënten met anorexia nervosa.

Vraag naar suïcidale gedachten in het jaarlijkse gezondheidsonderzoek

18-10-2019
Jan de Wilde, expert bij het Nederlands Jeugdinstituut, onderschrijft het belang van uitvragen. 'Vaak heeft de omgeving niet door dat het niet goed gaat met een jongere. Daarom is het belangrijk suïcidaliteit te herkennen en bespreekbaar te maken.'