Nieuws

Is er een verband tussen fysieke activiteit en beeldschermtijd en slaapproblemen bij kinderen op het basisonderwijs in Amsterdam?

08-04-2024

Uit eerder onderzoek is gebleken dat veel schermtijd en weinig beweging tot meer slaapproblemen kan leiden. Tijdens de COVID-19 periode bewogen kinderen minder en hadden ze juist meer schermtijd. Daarom heeft de GGD Amsterdam onderzoek gedaan naar de associatie tussen fysieke activiteit, schermtijd en slaapproblemen onder basisschoolkinderen tijdens de COVID-19 periode. Er is gekeken naar het verloop door de schooljaren heen (2019/2020, 2020/2021 en 2021/2022) en naar verschillen op basis van sociodemografische factoren. Voor dit onderzoek is data uit Jij en Je Gezondheid gebruikt: 6.304 5-jarigen en 4.748 10-jarigen uit Amsterdam zijn meegenomen in het onderzoek. Uit het onderzoek zijn interessante resultaten gekomen. Onder andere:

  1. Specifieke groepen vertonen vaker ongewenst gedrag (2 uur of meer schermtijd per dag, minder dan een half uur sporten per week en minder dan een uur buitenspelen per dag). Dit betreft kinderen van niet-westerse herkomst, kinderen die wonen in een wijk met een (zeer) lage sociaaleconomische status, kinderen met ouders met een laag/middelbaar opleidingsniveau en kinderen die niet bij beide ouders wonen;
  2. 9,1% van de 5-jarigen en 10,5% van de 10-jarigen heeft slaapproblemen;
  3. Een schermtijd van 2 uur of meer per dag verhoogt de kans op slaapproblemen voor beide leeftijdsgroepen;
  4. Minder dan een half uur per week sporten en minder dan een half uur buiten spelen per dag lijkt alleen van invloed te zijn op slaapproblemen bij 10-jarigen.

Lees meer over de uitkomsten, associaties en (significante) verschillen in het verslag.