Archief

Integratie Jij en Je Gezondheid en Topicus’ KD+

29-11-2022

Toen we ‘tegenover’ elkaar stonden in een leverancierspitch om de gezondheidsonderzoeken van GGD Drenthe te mogen faciliteren, werd al snel duidelijk: we zouden onze krachten moeten bundelen!

Trimbos bureaukaart gespreksvaardigheden JGZ

02-03-2020

Het Trimbos en TNO hebben een handige ‘bureaukaart’ met JGZ gespreksvaardigheden ontwikkeld. Op het A4 staan vier aandachtsgebieden voor gespreksvoering beknopt omgeschreven.

Landelijke ketenaanpak eetstoornissen

19-11-2019

Minister Hugo de Jonge van VWS start in 2020 twee proeven met regionale expertisecentra voor de behandeling van eetstoornissen. Hij wil een structurele verbetering van de zorgketen voor kinderen en jongeren met eetstoornissen, in het bijzonder voor patiënten met anorexia nervosa.

CJG Rijnmond gaat ook starten met JEJG

10-05-2017

Vanaf komend schooljaar, 2016-2017, zal ook CJG Rijnmond starten met Jij en je gezondheid. Het is de bedoeling dat Jij en je gezondheid in deze regio wordt ingezet in klas 3 van het VO. De voorbereidingen zijn in volle gang, zodat vanaf september gestart kan worden.

Vanaf 2017-2018 sluiten 4 nieuwe regio’s aan in het voortgezet onderwijs

20-04-2017

Vanaf komend schooljaar, 2017-2018, zullen 4 nieuwe regio’s aansluiten bij JEJG VO: GGD Flevoland, GGD Groningen, GGD IJsselland en JGZ Rivas (Zuid-Holland Zuid). Het totaal aantal organisaties dat gebruikt maakt van Jij en je gezondheidkomt daarmee op 8. De voorbereidingen zijn in volle gang, zodat vanaf september overal gestart kan worden.

Voortgang doorontwikkeling JEJG PO

20-03-2017

De doorontwikkeling van Jij en je gezondheid voor het primair onderwijs is in volle gang. Vanaf september 2017 zal in Amsterdam een prepilot plaatsvinden. In deze fase zal onder andere worden gekeken naar de wijze van uitnodigen, het planproces, de werking van de applicatie en de respons. Doel van de prepilot is om eventuele ‘kinderziektes’ te signaleren … Continued

Pilot Oorcheck JEJG VO

15-12-2016

Op 4 Amsterdamse scholen is een pilot uitgevoerd, waarbij leerlingen voorafgaand aan de vragenlijst van Jij en je gezondheid de oorcheck hebben gedaan. De oorcheck is een online test, ontwikkeld door de hoorstichting. De test bepaalt hoe goed leerlingen sprak kunnen horen in ruis. Leerlingen krijgen direct na de test te zien of ze goed of niet … Continued

Start doorontwikkeling JEJG voor 0 – 12 jaar

19-11-2016

Omdat Jij en je gezondheid binnen het Voortgezet Onderwijs goed loopt en positief is ontvangen, wordt gestart met een doorontwikkeling van Jij en je gezondheid voor het primair onderwijs en voor de doelgroep 0 tot 4. Binnen het primair onderwijs zal Jij en je gezondheid op termijn worden ingezet bij het contactmoment voor 5- en 10-jarigen. De doorontwikkeling start met een … Continued

Enkele aanpassingen in VO vragenlijst schooljaar 2016 -2017

31-08-2016

Deze week gaat het schooljaar 2016-2017 van start. De regio’s Amsterdam, Drenthe, Rijnmond en Zaanstreek-Waterland hebben komende periode de eerste afnames van Jij en je gezondheid. In vergelijking met vorig schooljaar zijn er twee nieuwe onderwerpen toegevoegd: ‘denken, denken, denken’ en ‘faalangst’.

Evaluatie schoolgezondheidsprofiel

06-06-2016

Afgelopen periode zijn de eerste ervaringen opgedaan met het schoolgezondheidsprofiel van Jij en je gezondheid. Daarom start eind juni een evaluatie waarbij onder andere gekeken wordt naar de inhoud, de bruikbaarheid en het werkproces rondom het schoolgezondheidsprofiel. De evaluatie zal bestaan uit groepsgesprekken met adviseurs, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en scholen.

Jij en je Gezondheid van start

10-09-2015

Aanstaande maandag, 14 september, staat in Amsterdam de eerste klassikale vragenlijstafname van Jij en je gezondheidgepland. Andere VO-scholen (Amsterdam, Drenthe en Zaanstreek-Waterland) en MBO-scholen (Drenthe) zullen volgen. Jeugdartsen en –verpleegkundigen gaan vanaf dat moment echt aan de slag met de nieuwe werkwijze.

Drie GGD-en aan de slag met JEJG VO

24-06-2015

In schooljaar 2014-2015 hebben drie GGD-en als eersten met Jij en je gezondheid gewerkt: Amsterdam, Drenthe en Zaanstreek-Waterland. Deze pilot is intensief begeleid door evaluatieonderzoek. Leerlingen, ouders, zorgcoördinatoren, jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen waren in het algemeen zeer positief over de nieuwe werkwijze. Maar er werden ook verschillende tips ter verbetering gegeven. Afgelopen periode is er hard gewerkt om … Continued

Inloggen

Wil je de vragenlijst van Jij en Je Gezondheid invullen? Klik dan hieronder om in te loggen.
Inloggen

Primair onderwijs

JGZ organisaties kunnen vanaf 2019 gebruik maken van Jij en Je Gezondheid bij de gezondheidsonderzoeken in het primair onderwijs.
Meer primair onderwijs

Voortgezet onderwijs

JGZ organisaties kunnen vanaf 2015 gebruik maken van Jij en Je Gezondheid bij de gezondheidsonderzoeken in het voortgezet onderwijs.
Meer voortgezet onderwijs

Nieuws

Is er een verband tussen fysieke activiteit en beeldschermtijd en slaapproblemen bij kinderen op het basisonderwijs in Amsterdam?

08-04-2024
De data van Jij en Je Gezondheid zijn gebruikt voor een onderzoek naar de samenhang tussen fysieke activiteit en beeldschermtijd en slaapproblemen bij 5- en 10-jarige kinderen woonachtig in Amsterdam. Hierbij is specifiek gekeken naar de vragenlijsten die zijn ingevuld gedurende de COVID-19 periode.

Eenzaamheid lijkt geen rol te spelen in relatie tussen compulsief online gedrag en depressieklachten

17-02-2024
Bestaat er een directe samenhang tussen veel online zijn en het ontwikkelen van depressieve gevoelens? Of bestaat deze samenhang alleen bij jongeren die eenzaam zijn? De Universiteit van Amsterdam heeft onderzoek gedaan naar de rol van eenzaamheid in de relatie tussen compulsief online gedrag en depressieklachten.

Een sterk verband tussen stress, zorgen of spanningen in het gezin en de sociaal-emotionele gezondheid van kinderen

22-11-2023
Kinderen in gezinnen met stress hebben bijna drie keer vaker een verhoogd risico op sociaal-emotionele problemen dan kinderen in gezinnen zonder stress.