Nieuws

Evaluatie schoolgezondheidsprofiel

06-06-2016

Afgelopen periode zijn de eerste ervaringen opgedaan met het schoolgezondheidsprofiel van Jij en je gezondheid. Daarom start eind juni een evaluatie waarbij onder andere gekeken wordt naar de inhoud, de bruikbaarheid en het werkproces rondom het schoolgezondheidsprofiel. De evaluatie zal bestaan uit groepsgesprekken met adviseurs, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en scholen.