Nieuws

Een sterk verband tussen stress, zorgen of spanningen in het gezin en de sociaal-emotionele gezondheid van kinderen

22-11-2023

Kinderen in gezinnen met stress hebben bijna drie keer vaker een verhoogd risico op sociaal-emotionele problemen dan kinderen in gezinnen zonder stress: 31,0% versus 11,5%. Andere omstandigheden zoals geslacht, herkomst en sociaal-emotionele status lijken weinig invloed te hebben op deze uitkomsten.

Het onderzoek onder ouders van tienjarige Amsterdamse basisschoolleerlingen vroeg ouders naar stress, zorgen of spanningen in het gezin. De zorgen konden gaan over werk, relatie, geld, wonen, opvoeding of iets anders. Ouders konden meerdere antwoorden aankruisen. In het onderzoek rapporteerde één op de zes ouders stress over financiën, wonen, werk, relatie of opvoeding. De sociaal-emotionele gezondheid is gemeten via de SDQ-vragenlijst. Met de toename van het aantal stressfactoren in het gezin neemt ook de gemiddelde SDQ-totaalscore van de kinderen toe.

Het advies voor de jeugdgezondheidszorg (JGZ) is dan ook om stress in het gezin mee te nemen bij de beoordeling van de gezondheid van kinderen. En indien nodig hierover met ouders in gesprek te gaan. Anno 2023, met verschillende maatschappelijke crises wordt dit nog belangrijker.

Lees hier het hele artikel.