Nieuws

Eenzaamheid lijkt geen rol te spelen in relatie tussen compulsief online gedrag en depressieklachten

17-02-2024

Bestaat er een directe samenhang tussen veel online zijn en het ontwikkelen van depressieve gevoelens? Of bestaat deze samenhang alleen bij jongeren die eenzaam zijn? De Universiteit van Amsterdam heeft onderzoek gedaan naar de rol van eenzaamheid in de relatie tussen compulsief online gedrag en depressieklachten. De veronderstelling was dat er alleen bij jongeren die erg eenzaam zijn een positieve samenhang bestaat tussen veel online zijn en het ontwikkelen van depressieve klachten. In het onderzoek is onderscheid gemaakt tussen gamegedrag en social media gebruik. Uit de resultaten kwam naar voren dat compulsief gamegedrag en compulsief social media gebruik samenhangen met depressieve gevoelens, maar die zijn niet sterker voor eenzame jongeren. Er werd geen verschil gevonden tussen jongens en meiden.

De vraag hoe negatief compulsief gamegedrag of social media gebruik zijn, hangt dus niet af van de mate waarin jongeren eenzaam zijn. In het onderzoek is niet gekeken naar andere mogelijke factoren.

Het onderzoek is uitgevoerd op data van Jij en Je Gezondheid uit schooljaar 2019-2020. In het onderzoek zijn 4 vragenlijsten meegenomen: de RCADS (angst en depressie), de SMDS (social media gebruik), de VAT (gamegedrag) en de RULS (eenzaamheid). Alleen respondenten in de leeftijd van 11 t/m 18 jaar, die de vier vragenlijsten volledig hebben ingevuld, zijn meegenomen in het onderzoek. Dit betrof ruim 15.000 invullers.

Lees hier de hele scriptie.