Nieuws

Uitkomsten pilot primair onderwijs beschikbaar

18-04-2019

De pilot Jij en Je Gezondheid primair onderwijs in de regio’s Amsterdam-Amstelland, Rotterdam en Drenthe is afgerond. We kunnen concluderen dat zowel de doelgroep (ouders) als de gebruikers (JGZ-professionals) positief zijn. De uitkomsten hebben er toe geleid dat JEJG PO per 1 januari 2019 in de regio Amsterdam- Amstelland voor alle PO contactmomenten is geïmplementeerd. De uitkomsten van GGD Amsterdam staan beschreven in de Factsheet JEJG PO Pilot GGD Amsterdam.