Nieuws

Pilot Oorcheck JEJG VO

15-12-2016

Op 4 Amsterdamse scholen is een pilot uitgevoerd, waarbij leerlingen voorafgaand aan de vragenlijst van Jij en je gezondheid de oorcheck hebben gedaan. De oorcheck is een online test, ontwikkeld door de hoorstichting. De test bepaalt hoe goed leerlingen sprak kunnen horen in ruis. Leerlingen krijgen direct na de test te zien of ze goed of niet goed hebben gescoord. Op basis van de pilot wordt onderzocht of de oorcheck een goede aanvulling is en of de oorcheck gekoppeld kan worden aan Jij en je gezondheid.