Nieuws

Voorleeshulp bij vragenlijsten voortgezet onderwijs

01-08-2018

Vanaf schooljaar 2018-2019 is het mogelijk de vragen in de vragenlijst in het voortgezet onderwijs voor te laten lezen. Leerlingen met dyslexie of andere taalproblemen kunnen op deze manier de vragenlijst beter invullen. De wens is er ook om deze functie toe te voegen aan de vragenlijst in het primair onderwijs (PO). Deze vragenlijst wordt ingevuld door ouders.