Voorleeshulp voor JEJG VO – Jij en je gezondheid

Voorleeshulp voor JEJG VO

Vanaf schooljaar 2018-2019 is het mogelijk de vragen in de vragenlijst voor het voortgezet onderwijs (VO) te laten voorlezen. Leerlingen met dyslexie of andere taalproblemen kunnen op deze manier de vragenlijst beter invullen. De wens is er ook om deze functie toe te voegen aan de vragenlijst in het primair onderwijs (PO). Deze vragenlijst wordt ingevuld door ouders.

 

haha