Nieuws

Belang van systematisch screenen voor preventie psychosociale problemen jongeren

23-02-2021

In een recent overzichtsartikel in het Tijdschrift voor Psychiatrie  pleiten auteurs voor een preventieve en proactieve aanpak om de ernst van psychische problemen onder jongeren te verkleinen, en therapieresistentie te voorkomen. Als onderdeel hiervan beschrijven auteurs ook het belang van systematische en zeer proactieve vroegsignalering van psychosociale problemen door de JGZ. Hierbij onderstrepen ze ook het gebruik van stoornis specifieke vragenlijsten voor systematische screening van alle jongeren.