Uitkomsten voorbereidend onderzoek primair onderwijs

18-05-2017

Het voorbereidend onderzoek rondom Jij en je gezondheid primair onderwijs is afgerond. In het voorbereidend onderzoek zijn de wensen en behoeften van ouders, kinderen, scholen en JGZ-professionals nagevraagd. De uitkomsten staan beschreven in de factsheet.