UITKOMSTEN VOORBEREIDEND ONDERZOEK JEJG PRIMAIR ONDERWIJS – Jij en je gezondheid

UITKOMSTEN VOORBEREIDEND ONDERZOEK JEJG PRIMAIR ONDERWIJS

Het voorbereidend onderzoek rondom Jij en je gezondheid primair onderwijs is afgerond. In het voorbereidend onderzoek zijn de wensen en behoeften van ouders, kinderen, scholen en JGZ-professionals nagevraagd. De uitkomsten staan beschreven in de factsheet.

haha