Nieuws

Start doorontwikkeling JEJG voor 0 – 12 jaar

19-11-2016

Omdat Jij en je gezondheid binnen het Voortgezet Onderwijs goed loopt en positief is ontvangen, wordt gestart met een doorontwikkeling van Jij en je gezondheid voor het primair onderwijs en voor de doelgroep 0 tot 4. Binnen het primair onderwijs zal Jij en je gezondheid op termijn worden ingezet bij het contactmoment voor 5- en 10-jarigen. De doorontwikkeling start met een vooronderzoek onder scholen, ouders, kinderen en JGZ-medewerkers. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via jijenjegezondheid@ggd.amsterdam.nl.