Nieuws

Landelijke ketenaanpak eetstoornissen

19-11-2019

Minister Hugo de Jonge van VWS wil een structurele verbetering van de zorgketen voor kinderen en jongeren met eetstoornissen. Een eetstoornis kan zich ontwikkelen tot een weerbarstige ziekte met in 10% van de gevallen de dood als gevolg. Daar staat tegenover dat het grootste deel van de patiënten bij tijdige herkenning en goede zorg herstelt.

Op verzoek van de minister heeft de Landelijke ketenaanpak eetstoornissen (K-EET) een voorstel gemaakt om de zorg te verbeteren voor ernstig zieke kinderen en het aantal patiënten terug te dringen. In het voorstel is een routekaart opgenomen waarin staat wat er de komende jaren moet gebeuren om tot een goed functionerende keten te komen.

Zo moeten implementatie van een zorgstandaard en scholing ervoor zorgen dat eetstoornissen sneller herkend worden en jongeren een betere behandeling krijgen. Een van de adviezen van de stuurgroep is ook expertise te bundelen in een centrum en kennisdeling te stimuleren om onder andere dwangvoeding te verminderen.

Uiteindelijk moet de routekaart ervoor zorgen dat over tien jaar het aantal ernstig zieke kinderen significant is gedaald.

Meer informatie: voorstel en advies K-EET . Bron: NJI