Nieuws

Onderwerp Sociale Media toegevoegd aan JEJG VO

13-08-2019

Per schooljaar 2019-2020 is voor het voortgezet onderwijs het onderwerp Sociale Media toegevoegd. De onderliggende vragenlijst is de Social Media Disorder Scale (SMDS – Van den Eijnden et al. 2016), die screent op problematisch gebruik van sociale media.  Deze vragenlijst wordt ook gebruikt in de vierjaarlijkse HBSC studie van het SCP, die de gezondheid en leefstijl van Nederlandse jongeren in beeld brengt. Ondanks het feit dat problematisch gebruik van sociale media (nog) geen plek heeft in de DSM-V, is er toenemend bewijs dat het een groeiend gezondheidsprobleem is onder jongeren. JGZ organisaties en scholen die Jij en Je Gezondheid gebruiken vroegen om deze reden al een aantal jaar om vragen over sociale media gebruik op te nemen, alleen was er tot op heden geen betrouwbare vragenlijst beschikbaar.

Klik hier voor het actueel overzicht van beschikbare onderwerpen in het voortgezet onderwijs. JGZ organisaties die Jij en Je Gezondheid gebruiken kunnen van deze lijst zelf bepalen welke onderwerpen ze aanzetten. Over een aantal onderwerpen zijn alle gebruikers van mening dat ze altijd uitgevraagd moeten worden, zoals bijvoorbeeld angst, depressie, suïcidaliteit en mishandeling.