Nieuws

Drie GGD-en aan de slag met JEJG VO

24-06-2015

In schooljaar 2014-2015 hebben drie GGD-en als eersten met Jij en je gezondheid gewerkt: Amsterdam, Drenthe en Zaanstreek-Waterland. Deze pilot is intensief begeleid door evaluatieonderzoek. Leerlingen, ouders, zorgcoördinatoren, jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen waren in het algemeen zeer positief over de nieuwe werkwijze. Maar er werden ook verschillende tips ter verbetering gegeven. Afgelopen periode is er hard gewerkt om de verbeterpunten door te voeren, zodat we in schooljaar 2015-2016 definitief kunnen starten met Jij en je gezondheid.

GGD Amsterdam en GGD Zaanstreek-Waterland gaan Jij en je gezondheid uitvoeren op het voortgezet onderwijs, GGD Drenthe zowel op het voortgezet onderwijs als op het middelbaar beroepsonderwijs. Het rapport over het evaluatieonderzoek wordt in augustus gepubliceerd.