Voortgezet onderwijs

Schoolgezondheidsprofiel

Het schoolgezondheidsprofiel is een document bedoeld voor de school. Het profiel geeft per leerjaar een samenvatting van de antwoorden van de leerlingen. De resultaten zijn op groepsniveau en niet terug te voeren tot personen.

In het schoolgezondheidsprofiel staat ook aangegeven hoe de school het doet ten opzichte van andere scholen in de regio. Op basis van het profiel kan de school keuzes maken om de gezondheid en leefstijl van de leerlingen op de school te verbeteren.

De school kan ook een gesprek aanvragen met de JGZ organisatie om het schoolgezondheidsprofiel te bespreken. In dit adviesgesprek bekijken de school, de JGZ-professional en de adviseur gezondheid en leefstijl gezamenlijk of de school het profiel herkent, welke aandachtspunten er zijn en wat de school kan doen om de gezondheid van de leerlingen te bevorderen.

Lees hier een voorbeeld van een schoolgezondheidsprofiel .