Inspectie

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt toezicht op de jeugdgezondheidszorg. Voor de contactmomenten binnen het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs gelden de volgende normen:

  • Alle risico jeugdigen/gezinnen worden tijdig gesignaleerd;
  • Alle jeugdigen met aanwijzingen voor opvoedproblemen en/of psychosociale problemen zijn zo vroeg mogelijk met een geschikt signaleringsinstrument gesignaleerd. De in aanmerking komende jeugdigen zijn naar de juiste hulpverlening verwezen;
  • Alle jeugdigen met signalen van kindermishandeling zijn zo vroeg mogelijk gesignaleerd en de in aanmerking komende jeugdigen zijn naar de juiste hulpverlening verwezen;
  • Alle jeugdigen met overgewicht zijn zo vroeg mogelijk gesignaleerd en de in aanmerking komende jeugdigen hebben de juiste hulpverlening gekregen.

Bron: Inspectie voor de Gezondheidszorg. De Jeugdgezondheidszorg beter in positie. Utrecht: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2014.