Inspectie

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt toezicht op de jeugdgezondheidszorg. Voor de contactmomenten binnen het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs gelden de volgende normen:

  • Alle risico jeugdigen/gezinnen worden tijdig gesignaleerd;
  • Alle jeugdigen met aanwijzingen voor opvoedproblemen en/of psychosociale problemen zijn zo vroeg mogelijk met een geschikt signaleringsinstrument gesignaleerd. De in aanmerking komende jeugdigen zijn naar de juiste hulpverlening verwezen;
  • Alle jeugdigen met signalen van kindermishandeling zijn zo vroeg mogelijk gesignaleerd en de in aanmerking komende jeugdigen zijn naar de juiste hulpverlening verwezen;
  • Alle jeugdigen met overgewicht zijn zo vroeg mogelijk gesignaleerd en de in aanmerking komende jeugdigen hebben de juiste hulpverlening gekregen.

Bron: Inspectie voor de Gezondheidszorg. De Jeugdgezondheidszorg beter in positie. Utrecht: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2014.

In 2016-2017 voerde de inspectie een onderzoek uit naar de jeugdgezondheidszorg. Tijdens dit onderzoek toetste de inspectie onder andere op: in beeld, in zorg, bereikt en zicht op kwaliteit van zorg. Uit het onderzoek zijn enkele verbeterpunten gebleken:

  • Nog niet alle organisaties dachten goed na over de rol van de JGZ bij preventie en aanpak van psychosociale problematiek;
  • Bij een derde van de onderzochte organisaties wordt het contactmomenten schema van het landelijk professioneel kader op organisatieniveau nog niet gevolgd zoals beoogd. Met name het aantal contactmomenten op organisatieniveau dat minmaal per leeftijdsfase wordt aangeboden bleek bij die organisaties te laag. Dit vindt de inspectie niet acceptabel.

Bron: Inspectie voor de Gezondheidszorg. Jeugdgezondheidszorg actief. Utrecht: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2017.