Privacy – Jij en je gezondheid

LEERLINGVRAGENLIJST

De antwoorden van de leerlingen op de vragenlijst worden vertrouwelijk behandeld. Alleen de jeugdarts en de jeugdverpleegkundige kunnen de antwoorden inzien. Alleen met toestemming van de leerling wordt informatie van de vragenlijst gedeeld met anderen (zoals de school).

GEZONDHEIDSONDERZOEK

De GGD streeft naar een hoge kwaliteit van zorg. Om die reden kunnen gegevens uit Jij en je gezondheid gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek. Gegevens die gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek zijn gecodeerd, zodat onderzoekers niet weten om welke leerlingen het gaat. De GGD volgt de richtlijnen zoals vastgelegd in de gedragscode gezondheidsonderzoek. Zowel ouders (tot 16 jaar) als leerlingen zelf (vanaf 12 jaar) kunnen bezwaar maken tegen het gebruik van de ingevulde vragenlijst voor wetenschappelijk onderzoek.

 

haha