Privacy

gebruik van VRAGENLIJST voor gezondheidsonderzoek

De antwoorden van de ouders (PO) en leerlingen (VO) op de vragenlijst van Jij en Je Gezondheid worden vertrouwelijk behandeld. Alleen de jeugdarts en de jeugdverpleegkundige kunnen de antwoorden inzien. Alleen met uitdrukkelijke toestemming van de ouders (PO) of de leerling (VO) deelt de jeugdarts of jeugdverpleegkundige informatie uit de vragenlijst me anderen, zoals de school.

Gebruik van data voor wetenschappelijk ONDERZOEK

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) organisaties streven naar een hoge kwaliteit van zorg. Om die reden gebruiken onderzoekers gegevens uit Jij en Je Gezondheid voor wetenschappelijk onderzoek. Door het wetenschappelijk onderzoek krijgen JGZ organisaties een goed beeld van de gezondheid van de doelgroepen. Ook kunnen ze ervoor zorgen dat het zorgaanbod daar goed op aansluit.

Gegevens die onderzoekers gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek zijn altijd gecodeerd. Dit betekent dat de gegevens zo worden verwerkt, dat de onderzoekers niet weten om welk kind het gaat. Zo blijft de anonimiteit van de deelnemers gewaarborgd. De GGD volgt hiermee de richtlijnen zoals vastgelegd in de Gedragscode Gezondheidsonderzoek.

bezwaar

Zowel ouders (totdat de leerling 16 jaar is) als leerlingen zelf (vanaf 12 jaar) kunnen bezwaar maken tegen het gebruik van vragenlijsten bij de gezondheidsonderzoeken. Ook kunnen ze bezwaar maken tegen het gebruik van de antwoorden op de vragenlijst voor wetenschappelijk onderzoek. Voor de wijze van bezwaar maken kunt u zich richten tot de JGZ organisatie in uw regio.