Privacy

gebruik van VRAGENLIJST voor gezondheidsonderzoek

De antwoorden van de ouders (PO) en leerlingen (VO) op de vragenlijst van Jij en Je Gezondheid worden vertrouwelijk behandeld. Alleen de jeugdarts en de jeugdverpleegkundige kunnen de antwoorden inzien. Alleen met toestemming van de ouder(s) of leerling wordt informatie uit de vragenlijst gedeeld met anderen (zoals de school).

Gebruik van data voor wetenschappelijk ONDERZOEK

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) organisaties streven naar een hoge kwaliteit van zorg. Om die reden kunnen gegevens uit Jij en Je Gezondheid gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek. Door wetenschappelijk onderzoek te doen krijgen de JGZ organisaties een goed beeld van de gezondheid van de doelgroepen, en ze kunnen zorgen dat het zorgaanbod daar goed op aansluit.

Gegevens die gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek zijn altijd gecodeerd. Dit betekent dat het niet duidelijk is welke persoon de antwoorden heeft gegeven. De onderzoekers kunnen dus niet weten om welke leerlingen het gaat. De GGD volgt hiermee de richtlijnen zoals vastgelegd in de Gedragscode Gezondheidsonderzoek.

bezwaar

Zowel ouders (totdat de leerling 16 jaar is) als leerlingen zelf (vanaf 12 jaar) kunnen bezwaar maken tegen het gebruik van vragenlijsten bij de gezondheidsonderzoeken, en tegen het gebruik van de antwoorden op de vragenlijst voor wetenschappelijk onderzoek. Voor het maken van bezwaar kunt u zich richten tot de JGZ organisatie in uw regio.