Veelgestelde vragen

Hoe wordt bepaald welke onderwerpen / vragenlijsten worden opgenomen in Jij en Je Gezondheid?

Bij de keuze voor onderwerpen worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 • Het onderwerp hoort thuis bij de JGZ (bv. zoals vastgelegd in richtlijnen)
 • Het levert voordeel op dat het onderwerp vooraf in een vragenlijst wordt uitgevraagd, ten opzichte van het uitvragen tijdens een consult;
 • Het onderwerp is een gezondheidsprobleem op zich en hierover bestaat consensus;
 • Het onderwerp komt niet naar boven naar aanleiding van andere onderwerpen in de vragenlijst;
 • De vragenlijst is qua lengte behapbaar voor de doelgroep;
 • JGZ kan advies en ondersteuning aanbieden voor dit onderwerp of toe leiden naar bestaande zorg.

Bij de keuze voor gevalideerde vragenlijsten worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 • Is ontworpen voor een normale populatie jongeren;
 • Heeft een handleiding, normscores en afkappunten;
 • Heeft goede (acceptabele) psychometrische eigenschappen (betrouwbaarheid, validiteit);
 • Bestaat uit korte eenvoudig geformuleerde vragen;
 • Is passend en acceptabel voor personen bij wie het wordt afgenomen;
 • Is gebaseerd op een helder conceptueel kader;
 • Is geschikt voor toeleiding naar (preventieve) zorgprogramma’s;
 • Is goed hanteerbaar binnen de praktijk van de jeugdgezondheidszorg;
 • Is zonder of met geringe kosten beschikbaar.
Kan mijn JGZ organisatie zelf bepalen welke onderwerpen worden uitgevraagd aan ouders/leerlingen?

Ja. Een JGZ organisatie kan in Jij en Je Gezondheid zelf instellen welke onderwerpen er worden uitgevraagd.  Dat kan voor de hele regio van de JGZ organisatie, maar ook per school ingesteld worden. Alleen de inhoud van de vragen kunnen niet worden gewijzigd, omdat deze wetenschappelijk gevalideerd zijn. De GGD Amsterdam, als leverancier van het instrument, bepaalt welke onderwerpen en bijbehorende vragenlijsten worden opgenomen. De keuze voor nieuwe onderwerpen gebeurt in overleg met JGZ organisaties. De vragenlijsten zelf wordt uitgekozen door de leverancier. Hierbij wordt gezocht naar een balans tussen de betrouwbaarheid van de lijsten (hoge sensitiviteit en specificiteit), met zo min mogelijk items.

Kan mijn JGZ organisatie zelf bepalen welke ouders/leerlingen er opgeroepen zouden moeten worden?

Ja. Een JGZ organisatie die met Jij en Je Gezondheid werkt kan per onderwerp de oproepindicaties aanpassen. De GGD Amsterdam, als leverancier van de applicatie, stelt de oproepindicaties op basis van bepaalde argumenten in.  Deze instellingen kunnen door de JGZ organisatie worden gewijzigd.

Bijvoorbeeld: bij het onderwerp Omgang met Elkaar (pesten, voortgezet onderwijs) heeft de GGD Amsterdam ingesteld dat de applicatie bij een oranje score adviseert de leerling uit te nodigen voor een gesprek. Een JGZ organisatie kan deze instelling zelf aanpassen, bijvoorbeeld dat dit advies pas bij een rode score aan de professional gegeven wordt.

Kan mijn JGZ organisatie zelf bepalen welke uitslagteksten ouders/leerlingen te zien krijgen?

Ja.  Een JGZ organisatie die met Jij en Je Gezondheid werkt kan zelf uitslagteksten (die ouders/leerlingen te zien krijgen na het invullen van de vragenlijst) aanleveren aan de leverancier. De leverancier stelt met uiterste zorgvuldigheid uitslagteksten op die standaard ingesteld staan. Deze worden ieder jaar opnieuw beoordeeld. Een JGZ organisatie kan deze teksten overnemen, of (delen ervan) laten aanpassen naar lokale behoeften.

Hoe ziet de implementatie van Jij en Je Gezondheid er uit?

Om te starten met JEJG moeten grofweg de volgende stappen doorlopen worden:

 1. Projectleider en helpdesk vaststellen;
 2. Inhoudelijk keuzes maken:
  • Welke onderwerpen standaard aanstaan in aankomen schooljaar?
  • Instellingen van oproepindicaties overnemen of aanpassen?
  • Uitslagteksten overnemen of aanpassen?
 3. Praktische voorbereidingen treffen
  • Helpdesk inrichten die de gehele werkweek bereikbaar is
  • Scholen en leerlingen inlezen in applicatie
  • Accounts aanmaken voor professionals
  • JGZ-professionals (laten) scholen om met JEJG te werken
Wat kost het gebruik van Jij en Je Gezondheid?

JGZ organisaties die Jij en Je Gezondheid gebruiken, betalen €2,50 per ingevulde vragenlijst. De GGD Amsterdam gebruikt deze inkomsten om het instrument te onderhouden; er is geen winstoogmerk.

Daarnaast zijn er binnen het nader onderzoek enkele vragenlijsten waar de uitgever geld voor vraagt. Deze kosten komen bovenop het totaalbedrag en worden door Jij en Je Gezondheid aan de uitgever betaald.

Zijn de gegevens in Jij en je gezondheid goed beveiligd?

De gegevens van Jij en Je Gezondheid zijn goed beveiligd. De GGD Amsterdam voert jaarlijks een risicoanalyse uit naar de opslag en verwerking van de persoonsgegevens in Jij en Je Gezondheid. Ook doet de GGD jaarlijks een beveiligingstest.

Hoe zit het met rechten van ouders en jeugdigen?

Bij kinderen tot 12 jaar schrijft de wet de volgende regels voor:
1. Ouders hebben recht op inzage en verwijdering van de gegevens in Jij en Je Gezondheid.
2. Ouders geven toestemming voor het delen van informatie met anderen (zoals de school, de huisarts of het ziekenhuis).

Bij jongeren tussen 12 en 16 jaar schrijft de wet de volgende regels voor:
1. Ouders hebben toestemming van kun kind nodig voor inzage en verwijdering van de gegevens in Jij en Je Gezondheid.
2. In het belang van het kind mag de jeugdarts of jeugdverpleegkundige inzage weigeren.
3. Ouders én kind geven toestemming voor het delen van informatie met anderen (zoals de school, de huisarts of het ziekenhuis).

Bij jongeren vanaf 16 jaar schrijft de wet de volgende regels voor:
1. Ouders hebben toestemming van kun kind nodig voor inzage en verwijdering van de gegevens in Jij en Je Gezondheid.
2. In het belang van het kind mag de jeugdarts of jeugdverpleegkundige inzage weigeren.
3. Het kind geeft toestemming voor het delen van informatie met anderen (zoals de school, de huisarts of het ziekenhuis).

Lees meer informatie over rechten in de medische zorg.